EDUKACJA

Grono weteranów kawalerii II RP maleje. Rodziny b. żołnierzy dbają o ich pamięć, to samo czynią kawalerzyści-ochotnicy. W 2022 r. odsłonięty został Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej.

Ale pomniki to nie wszystko.

Jeśli pamięć o kawalerii ma trwać, to potrzeba by świadomość o niej istniała także wśród osób spoza środowiska kawaleryjskiego. Temu właśnie służy nasza edukacja historyczna, szczególnie skierowana do młodzieży: by pamięć była trwalsza od spiżu. 

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

JEŚLI POMNIK, TO CZY TYLKO ZE SPIŻU?

 

Idea pomnika nie tylko ze spiżu podkreśla, że pamiętanie o kawalerii może mieć charakter czynny i przystający do dzisiejszej rzeczywistości, w której wykorzystuje się także przestrzeń wirtualną do konstruowania rzeczywistości.

NASZE TRASY

Przygotowaliśmy trzy trasy, by zachęcić wszystkich do aktywnego odkrywania miejsc i wydarzeń związanych z kawalerią.

Close Menu